Disclaimer

De maker(s) van deze website besteden de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze website. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze website. Het gebruik van deze website is voor eigen risico. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van de informatie op , de toegang tot het gebruik van deze website, wordt door de maker(s) nadrukkelijk afgewezen.

Uw Privacy Gewaarborgd
Gegevens die u invult op de website op Vittoria Schilders, in het contactformulier, brochure aanvraag formulier of bij het maken van een belafspraak of aan ons e-mailt worden zorgvuldig verwerkt en vertrouwelijk behandeld. Alleen de eigenaar, werknemers en exploitant van deze website en de webmaster (Think Webdesign) op verzoek van de exploitant hebben inzage.

 

Gegevens die u verstrekt via de digitale formulieren op de website van Vittoria Schilders worden per e-mail aan Vittoria Schilders gestuurd en vastgelegd in een database. Het e-mailadres waar die gegevens op uitkomen eindigt uitsluitend op @lockwellcustos.nl of @lockwell.nl. De gegevens worden verstuurd via een beveiligde verbinding en zijn daarom bij het onderscheppen niet te lezen.

De e-mailberichten worden opgeslagen binnen onze mailomgeving waarbij bevoegde werknemers deze kunnen raadplegen. U kunt altijd verzoeken de gegevens (e-mailberichten) te laten verwijderen waar Vittoria Schilders altijd gehoor aan zal geven. E-mailberichten worden uitsluitend bewaard zolang dat nodig is om voor een correcte afwikkeling, behandeling en beantwoording zorg te dragen.

Websites van derden
Deze privacy-verklaring en disclaimer zijn niet van toepassing op websites die een link naar deze website hebben of waarvan een link op deze website aanwezig is. Zij hebben (mogelijk) een eigen privacy-verklaring.

Cookies algemeen
Een cookie in deze is een tekstbestand dat geplaatst wordt op uw computer bij het bezoeken van een website. Het bestand kan verschillende informatie bevatten. Het zijn dus kleine hoeveelheden data die zijn opgeslagen in tekstbestanden. Deze worden door websites die u bezoekt en gebruik maken van cookies opgeslagen op uw computer. Bij een volgend bezoek aan die websites worden de cookies weer teruggestuurd. Zo komt het voor dat gebruikers instellingen of de inhoud van uw winkelwagentje worden opgeslagen in cookies, maar dat niet alleen. Ook een geschiedenis van wat de web-browser heeft gedaan kan worden opgeslagen.

Cookies en deze website
Deze website plaats uitsluitend cookies om deze website te doen laten functioneren. De cookies om deze website doen laten functioneren zijn van tijdelijke aard en worden niet langer opgeslagen dan nodig en verlopen na een (korte) tijd.

Meer weten
Als u meer wilt weten over de wijze waarop deze website gegevens vastlegt en verwerkt, dan staat het u vrij contact op te nemen met onze webmaster per e-mail op info@thinkwebdesign.nl.

Opmaak en wijzigingen
Deze privacy-verklaring is voor het laatst gewijzigd op 15 november 2022 en kan op elk moment worden gewijzigd zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld.